ez-Line VM16 (16x16 HD-SDI Router)

16x16 HD-SDI 라우터

1/6

Product Feature

  • HD-SDI 16x16 입/출력

  • 입력과 출력 Cross 출력 기능

  • 전용 소프트웨어로 제어 가능

  • 별도의 RCP지원

  • 표준HD-SDI 신호 지원

- 본체 전면 - 

- 본체 후면 - 

-RCP 전면 - 

-RCP 후면 - 

Specification

Input
SDI Video Input: SD/HD/3G-SDI (BNC 75Ω) x16
Reference Input: B.B , TRI (BNC 75Ω ) x1


Output
HD-SDI: SD/HD/3G-SDI (BNC 75Ω) x16Connections


Remote Control: RS-422 (RJ45)x1


Ethernet: Ethernet Support (RJ45)x1


Update: Debug (Micro-USB)x1


Electrical
Power Input: 100~240VAC @ 50/60Hz
Power Consumption: 18W(max.)
Operation Temperature: 0~40℃


Physical
Dimension: 44(H) X 483(W) X 240(D)
Weight: 2.0 kg

COPYRIGHT©2018 ANT, ALL RIGHTS RESERVED

​에이앤티 (ANT) 

대표자 : 임중규

사업자등록번호 : 181-09-00845

회사주소 : 서울시 노원구 공릉동 604-32 1층 에이앤티

Tel: 02-948-1191
Fax: 0504-393-1191

Email: ant@antez.co.kr

문의하기
  • w-facebook